top of page
Castor.jpg
Gruppdiskussioner.jpg

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

EN KOPP KAFFE! (eller te)


NÅGON ATT TALA MED
NÅGON SOM LYSSNAR
NÅGON SOM KANSKE FÖRSTÅR!


Det är ofta där det börjar - över en kopp kaffe i föreningarnas hus. Där träffar du människor som inte är anställda för att de vet bäst. Du träffar kamrater som har erfarenhet av att det behövs stöd och medmänsklig kontakt när tillvaron är jobbig och hälsan sviktar.

DÄR ÄR DU “EN AV OSS”!

Alla kan drabbas av kriser i livet

Vi har ibland goda skäl att känna ångest, att gråta, att känna förlamad maktlöshet, att skrika.
Ofta hamnar olyckliga människor i en ond cirkel av onödiga behandlingar som är utmattande för både kropp och själ.

Egentligen är vanlig medmänsklig kontakt det enda som behövs för att livsvilja och livskraft ska återvända.

Som förening arbetar vi för

  • Att vara en kamrat - och stödkontakt.

  • Att ordna gemensamma aktiviteter för trivsel och avkoppling.

  • Att ordna kursverksamhet och resor.

  • Att vara “till hands” när någon behöver oss.

Vi arbetar också för att förändra och förbättra vården

  • Genom att påverka politiker och andra beslutsfattare.

  • Genom att delta i pågående planerings- och utredningsarbete.

  • Genom att påpeka och ifrågasätta felaktigheter och brister både inom vården och i samhällets sociala miljö.

  • Genom att samarbeta med alla goda krafter inom vården och i samhället för övrig

 

TÄNK EFTER!

 

Var går gränsen mellan friskt och sjukt - vem kan svara på det? Vem är frisk eller sjuk - igår, idag eller i morgon? Vet någon säkert?

 

(Text hämtat från folder: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH i Västerbottens län, "Kom med du också!")

RSMH Skellefteå

OBS! Ny epost (rsmh.skea@hotmail.com). 
 

Vi är en ideell organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. RSMH har ett 30-tal medlemmar, är religiöst och partipolitiskt obundna och öppet för alla. Ordförande för föreningen är Hans Erixsson, kassör Elisabeth Netteltoft och sekreterare Ingela Sjöberg.


RSMH har ungefär 130 lokalföreningar över hela landet. Här kan den som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp, kurser och andra aktiviteter eller engagera sig i själva föreningsarbetet.

Synpunkter på hemsidan?

Sidan startades upp 2016-06-11.

Du är välkommen att ge synpunkter på hemsidan.

Eposta: rsmh.skelleftea.hemsida@gmail.com

Senast uppdaterad:

2022-12-21

bottom of page